Łukasz Szewczyk08.07.2021 (16:46)

TVN: Usiłuje nam się zamknąć usta, nie ugniemy się, pozostaniemy niezależni

• Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni, działając w imieniu naszych widzów - przekonuje telewizja TVN
• Proponowana [rzez PiS zmiana ustawy RTV uderzy przede wszystkim w Grupę TVN
Siedziba TVN Discovery Polska
Jak już informowaliśmy, w nocy z środy na czwartek do Sejmu trafił, złożony przez grupę posłów PiS, projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, który wprowadza dodatkowe ograniczenie w przyznawaniu koncesji. O polską koncesję będą mogły ubiegać się podmioty zagraniczne pod warunkiem, że ich udział w spółce nie przekracza 49 procent. Obecne przepisy pozwalają na uzyskanie koncesji na nadawanie w Polsce podmiotowi zagranicznemu, którego siedziba lub stałe miejsce zamieszkania znajduje się w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Eksperci nie mają wątpliwości, że proponowana zmiana to cios w Grupę TVN, której właścicielem jest amerykański koncern Discovery.
"Dla TVN najważniejsi są widzowie i ich prawo do rzetelnej, sprawdzonej informacji. To w ich imieniu nasi dziennikarze zadają pytania i od ponad 20 lat patrzą na ręce każdej władzy.

W nocy przedstawiono projekt ustawy, którym usiłuje nam się zamknąć usta a widzów pozbawić prawa do wyboru. Pod pozorem walki z obcą propagandą próbuje się ograniczyć wolność mediów.

Nie ugniemy się pod żadnymi naciskami i pozostaniemy niezależni działając w imieniu naszych widzów"
- czytamy w oświadczeniu Zarząd Spółki TVN S.A.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w wydanym oświadczeniu przypomina, że tylko media niezależne od polityków mogą kontrolować działanie władz. Fundacja ostrzega, że proponowane przez PiS zmiany, jeśli zostaną przyjęte, "będą stanowiły kolejny krok w kierunku ograniczenia swobody działalności mediów, pluralizmu debaty publicznej i prawa obywateli i obywatelek do informacji"