Łukasz Szewczyk09.07.2021 (14:13)

HFPC: Tylko media niezależne od polityków mogą kontrolować działanie władz

• Helsińska Fundacja Praw Człowieka o proponowanych przez PiS zmianach w ustawie medialnej
• "Tylko media niezależne od polityków mogą kontrolować działanie władz oraz ujawniać informacje ważne dla opinii publicznej"
HFPC: Tylko media niezależne od polityków mogą kontrolować działanie władz
Publikujemy świadczenie Helsińskiej Fundacja Praw Człowieka w sprawie projektu nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji skierowanego do Sejmu przez grupę 22 posłów Prawa i Sprawiedliwości. Zgodnie z projektem koncesję na nadawanie mogą uzyskać także podmioty zagraniczne pod warunkiem, że ich udział w spółce nie przekracza 49 procent. Natomiast właścicielem TVN są Amerykanie.

"Wolne i pluralistyczne media są jednym z najistotniejszych elementów demokracji. Esencją ich zadań jest kontrolowanie działań władz publicznych oraz ujawnianie informacji istotnych z punktu widzenia życia publicznego. Z zadań tych media mogą wywiązywać się tylko wtedy, gdy pozostają niezależne od wpływów polityków.

Odbieramy przedstawiony dziś projekt ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jako instrumentalną próbę wywarcia wpływu na jednego z największych prywatnych nadawców telewizyjnych w Polsce - TVN S.A. i ograniczenia swobody jego działania. Proponowane zmiany, jeśli zostaną przyjęte, będą stanowiły kolejny krok w kierunku ograniczenia swobody działalności mediów, pluralizmu debaty publicznej i prawa obywateli i obywatelek do informacji.

Jako organizacja społeczna od zawsze stojąca na straży wolności słowa i prawa dziennikarzy do nieskrępowanego wykonywania ich zawodu stanowczo sprzeciwiamy się planom wprowadzenia na polskim rynku medialnym zmian nakierowanych na dalsze podporządkowanie mediów politykom obozu rządzącego. Każdy taki krok osłabia społeczną kontrolę władz publicznych i szkodzi demokracji"
- Maciej Nowicki, prezes zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka