Łukasz Szewczyk20.12.2021 (14:15)1 komentarz

Nowa strategia 2023+ Grupy Polsat Plus: Telewizja, telekomunikacja 5G i czysta energia

• Grupa Polsat Plus, której założycielem i największym akcjonariuszem jest Zygmunt Solorz, rozbudowuje swoją strategię multiplay o produkcję i sprzedaż czystej energii.
• W ramach strategii 2023+ będą rozwijane kluczowe segmenty - Telekomunikacja pod marką Plus, Kontent pod marką Polsat oraz nowy segment - Czysta Energia.
Grupa Polsat Plus
Nowa strategia Grupy Polsat Plus to dostarczanie produktów i usług pierwszej potrzeby, z których korzysta "każdy i wszędzie". Podstawą strategii multiplay jest kontynuacja rozwoju: Telekomunikacji z kluczowym projektem budowy najlepszej i najszybszej sieci 5G oraz produkcji i dystrybucji atrakcyjnego Kontentu "gdzie, kiedy i na jakim urządzeniu chcesz". Nowy segment Czystej Energii idealnie wpisuje się więc w strategię Grupy. Grupa Polsat Plus chce dostarczać Polakom tanią i czystą energię, a energia niewątpliwie jest niezbędna do codziennego funkcjonowania każdego z nas.
- Grupa Polsat Plus, której fundamenty i najważniejsze obszary działalności to telekomunikacja i kontent, doskonale funkcjonuje na rynku. Będzie kontynuowała swój rozwój w tych dwóch strategicznych dziedzinach, nadal skutecznie realizując strategię multiplay. Wyzwania zmieniającego się świata tworzą jednak nowe możliwości, stąd w ramach Strategii 2023+ powstaje nowy segment naszej działalności - Czysta Energia. Chcemy produkować tanią i czystą energię dla Polaków. W Grupie znajdzie się również Port Praski, który jest unikalnym projektem, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego lokalizację i potencjał. Bardzo ważnym elementem strategii jest zapowiedziana przez Zarząd kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej dla akcjonariuszy - powiedział Zygmunt Solorz, twórca i największy akcjonariusz Grupy Polsat Plus. - Dzięki tym decyzjom budujemy unikatową Grupę. Moje kluczowe i skutecznie funkcjonujące aktywa (Cyfrowy Polsat (Polsat Box), Polkomtel (Plus), Telewizja Polsat, Netia, zielone aktywa ZE PAK, Port Praski) są zgromadzone w jednej Grupie i mają tych samych akcjonariuszy. To również istotny etap w budowaniu Grupy na kolejnych wiele lat - dodaje Zygmunt Solorz.

Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus / Fot. materiały prasowe
Strategia 2023+ Grupy Polsat Plus / Fot. materiały prasowe
Filary strategiczne Grupy Polsat Plus - Telekomunikacja, Kontent, Czysta Energia
Grupa Polsat Plus jest polską firmą i dostarcza mieszkańcom Polski wysokiej jakości usługi pierwszej potrzeby (commodities) za rozsądną cenę, dla każdego i wszędzie.

-Dostarczamy mieszkańcom Polski usługi i produkty, z których korzystają wszędzie i na co dzień. To telekomunikacja - najlepszy i najszybszy w Polsce internet 5G Plusa, możliwość komunikowania się w dowolny sposób w każdym momencie - zarówno z rodziną i przyjaciółmi, jak i w pracy zawodowej. To kontent - dostępny na różnych urządzeniach, kiedy, gdzie i jak chcesz: w internecie, na dekoderze 4K i w telewizji, poprzez serwisy i aplikacje Polsat Box Go i Polsat Go oraz nasz biznes online skupiony wokół Interii. Taką usługą i podstawowym dobrem dla wszystkich jest też energia. Chcemy ją produkować i dostarczać zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym. Naszym nowym, dodatkowym celem jest więc produkcja i dostarczanie czystej energii, która pozwoli nam żyć w czystszym i lepszym środowisku - mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus - Chcemy rozwijać swój biznes, a jednocześnie przyczyniać się do wzrostu jakości życia mieszkańców Polski - dodaje Maciej Stec.

Czysta energia i zielony wodór
Grupa Polsat Plus do swoich dwóch filarów - telekomunikacji i kontentu, dodaje więc trzeci - czystą energię. Polska stoi przed gigantycznym wyzwaniem transformacji energetycznej. W Polsce wciąż około 70% energii produkowane jest z węgla, jako kraj emitujemy ekwiwalent 400 mln ton CO2 rocznie, co niesie ze sobą ogromne koszty społeczne - takie jak choroby układu oddechowego, udary, zawały serca, alergie, nieobecności w pracy i szkole, krótszy czas życia. Ceny energii w Polsce w ciągu ostatnich czterech lat wzrosły średnio ponad 2-krotnie z 159 zł do 357 zł za 1 MWh w (pierwszych 11 miesiącach) 2021 roku. Koszt certyfikatów CO2 wzrósł średnio prawie 10-krotnie w tym samym okresie z 5,8 EUR do 51,1 EUR roku i stanowi około 65% ceny energii z węgla. Przy czym w ostatnich tygodniach ceny energii sięgały blisko 1300 złotych za 1 MWh, a ceny certyfikatów CO2 wynosiły już 90 Euro. Redukcja CO2 i innych zanieczyszczeń oraz ustabilizowanie cen energii wymaga szybkiej inwestycji w czyste, zielone źródła energii i zbalansowanego miksu energetycznego w Polsce. Trzeba szybko transformować sektor energetyczny, by osiągnąć założony unijny cel neutralności klimatycznej w 2050 roku.

- To doskonały moment na wejście nowych graczy na rynek energii. Wierzymy, że transformacja energetyczna jest potrzebna i wręcz niezbędna nam jako społeczeństwu, by oddychać czystym powietrzem i żyć w lepszym środowisku. Potrzebujemy taniej i czystej energii w ramach zbilansowanego miksu energetycznego dla naszych rodzin oraz by budować konkurencyjność naszych firm. Stwarza to nowe możliwości rozwoju dla naszego biznesu. I chcemy mieć w tym swój udział. Chcemy produkować tanią i czystą energię - mówi Mirosław Błaszczyk, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus

Jednym z nowych obszarów energii, w którym planuje rozwijać się Grupa, są technologie wodorowe, a w szczególności zielony wodór.

- Jako Grupa chcemy zmieniać świat, a świat idzie w zielony wodór. Będzie on odgrywał istotną rolę w globalnej transformacji energetycznej. UE zapowiedziała szybki rozwój gospodarki zielonego wodoru - 6 GW elektrolizerów do 2024 r. i 40 GW do 2030 r. Również Polska ogłosiła ambitną strategię w zakresie wodoru m.in. 2 GW elektrolizerów, 800-1000 autobusów i min. 32 stacje tankowania. Zielony wodór można stosować w bardzo wielu gałęziach gospodarki, co przyspieszy redukcję CO2 i innych szkodliwych substancji. Zielony wodór to także nowe zeroemisyjne paliwo przyszłości. Już dziś seryjnie produkowane są samochody wodorowe oraz autobusy. Chcemy budować pełen łańcuch wartości zielonego wodoru: od produkcji w procesie elektrolizy z czystej energii i wody, poprzez magazynowanie i transport, budowę sieci stacji tankowania wodorem, produkcję autobusów aż po jego powszechne stosowanie w Polsce - powiedział Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus.

W ramach realizacji strategii, Grupa nabędzie 67% udziałów w zielonych aktywach ZE PAK - spółce PAK Polska Czysta Energia Sp. z o.o. ("PCE") za około 0,8 mld PLN. Do 2026 roku planowane inwestycje w rozwój czystej energii to ok. 5 mld PLN, co pozwoli osiągnąć moce wytwórcze rzędu 1000 MW. Na technologie wodorowe Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,5 mld PLN w najbliższych 5 latach.

Szansa inwestycyjna - obszar nieruchomości i Port Praski
Grupa postanowiła zainwestować również część wolnych środków w obszarze nieruchomości i nabędzie udziały w przedsięwzięciu "Port Praski".- Port Praski to absolutnie unikalna inwestycja w skali Europy. To 38 ha terenów inwestycyjnych i około 800 tys. m2 zabudowy w ścisłym centrum Warszawy. Nie ma drugiej takiej lokalizacji i nie będzie. Chcemy zainwestować w pełni samowystarczalną dzielnicę, łączącą zabudowę o przeznaczeniu biurowym, mieszkalnym, komercyjnym i użyteczności publicznej. Port Praski to strategiczna rewitalizacja praskiej części Warszawy i unikalna szansa inwestycyjna - mówi Maciej Stec, Wiceprezes Zarządu ds. Strategii, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus. - Chcemy również, aby Port Praski był "zielony", stąd nasze plany związane z zastosowaniem fotowoltaiki i geotermii w Porcie.

Na nabycie udziałów w projekcie "Port Praski" Grupa planuje przeznaczyć ok. 0,9 mld zł

Strategia Grupy Polsat Plus w liczbach i finansach
Strategia Grupy w dziedzinie finansów przewiduje wzrost przychodów z usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym, wzrost przychodów z produkowanych i kupowanych treści programowych, budowę pozycji na rynku produkcji czystej energii, co otworzy możliwości budowy nowego strumienia przychodów, efektywne zarządzanie bazą kosztową poprzez wykorzystanie efektów synergii i efektów skali w ramach zintegrowanej grupy kapitałowej oraz efektywne zarządzanie finansami, w tym zasobami kapitałowymi.

- W obszarze finansowym nasza nowa strategia to przede wszystkim kontynuacja tego, co wszyscy znają od lat. To zawsze było, jest i będzie efektywne zarządzanie finansami, wysoka troska o stronę przychodową i kosztową, a jednocześnie dbanie o długoterminowy rozwój naszych biznesów. Jeżeli chodzi o nasze nowe obszary działalności, to w obszarze energetyki przewidujemy z tego tytułu uzyskać powtarzalne ok. 500-600 mln rocznie dodatkowego wyniku EBITDA już w roku 2026. Proponujemy również kontynuację atrakcyjnej polityki dywidendowej - powiedziała Katarzyna Ostap-Tomann, Członek Zarządu ds. Finansowych, Cyfrowy Polsat i Polkomtel, Grupa Polsat Plus

Podsumowanie strategii Grupy Polsat Plus 2023+
Filary Grupy Polsat Plus to strategia multiplay: Telekomunikacja - szybka i niezawodna łączność krytyczna dla naszej pracy, nauki, rozrywki, komunikacji z rodziną i przyjaciółmi; Kontent - zróżnicowane technologie zapewniające ogólnodostępną rozrywkę w dowolnym miejscu, czasie i na wybranym urządzeniu oraz nowy obszar - Energia - tania, czysta, niezbędna do funkcjonowania i dalszego rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki. Nowa szansa inwestycyjna to obszar nieruchomości i zaangażowanie w Port Praski, unikalny teren inwestycyjny o powierzchni 38 ha w centrum Warszawy. Istotnym elementem strategii jest kontynuacja atrakcyjnej polityki dywidendowej.

Komentarze (1 - 1 z 1)

Nowa strategia zębatego:
- więcej szmacianych programów w telewizji naziemnej i satelitarnej
- więcej "Kiepskich" na wszystkich kanałach od rana do wieczora
- więcej reklam
- więcej wazeliny dla prezesa żeby biznesu mu nie zamknął ....
 9