Łukasz Szewczyk11.04.2024 (10:14)brak komentarzy

Grupa Kino Polska rośnie dzięki Canal+. Rekordowy zysk netto

• Grupa Kino Polska publikuje wyniki finansowe za 2023 rok
• Wzrost przychodów, zysk netto powyżej 50 mln zł
- W 2023 roku Grupa Kino Polska odnotowała wzrosty wszystkich kluczowych wskaźników finansowych. Zwiększyliśmy przychody i pierwszy raz w historii Grupy przekroczyliśmy poziom 50 mln zł rocznego zysku netto. Do wzrostu przyczyniły się przede wszystkim wyniki kanałów filmowych marki FilmBox oraz kanałów tematycznych i sprzedaż praw licencyjnych. Warto także zwrócić uwagę, na nasze rosnące przychody w segmencie Produkcji kanałów telewizyjnych, które są efektem produkcji kanałów zagranicznych dla Grupy CANAL+. To obecnie jeszcze stosunkowo niewielki, ale dynamicznie rozwijający się segment naszej działalności, w którym widzimy potencjał biznesowy - mówi Katarzyna Woźnicka, członkini zarządu Grupy Kino Polska, CFO oraz COO w SPI International B.V.
Na koniec 2023 r. największy udział w przychodach Grupy Kino Polska miał segment Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne (+5,9 mln zł, +4,0% r/r), gdzie znaczna część wyniku generowana jest na rynkach międzynarodowych.

W omawianym okresie segment Stopklatka nieznacznie obniżył swoje przychody r/r do poziomu 43,9 mln zł (-1% r/r). W tym segmencie nadal widoczny był wpływ zmian regulacyjnych. Porównując jednak wyniki samego czwartego kwartału 2023 r., Stopklatka zanotowała wzrost przychodów o 0,5 mln zł r/r (+4,4% r/r).

Kanały marki Kino Polska wygenerowały przychody w wysokości 33,5 mln zł, tj. o 10,1% mniej niż rok wcześniej. Miało to związek głównie z niższą oglądalnością r/r, co przełożyło się na spadki przychodów z reklamy. Ten segment notuje stabilny poziom kosztów, co pozwala Grupie zachowywać wysoką rentowność w tym obszarze.

Nowe premierowe propozycje i zmiana strategii programowej przyciągnęły nowych widzów i korzystnie wpłynęły na przychody segmentu Zoom TV, który zwiększył swoje przychody o 10,1% r/r do poziomu 26,4 mln zł.

Segment Produkcja kanałów telewizyjnych wygenerował w 2023 roku przychody w wysokości 4,4 mln zł (+123,2% r/r), co wynika przede wszystkim z produkcji kanałów zagranicznych dla Grupy CANAL+. Segment Sprzedaż praw licencyjnych na koniec 2023 r. wzrósł do 30,0 mln zł (+9,6% r/r).

Na koniec 2023 r. stan środków pieniężnych Grupy wynosił 24,7 mln zł, już po uwzględnieniu faktu, że w 2023 r. Grupa Kino Polska udzieliła pożyczki typu cash-pool podmiotowi powiązanemu SPI International BV w kwocie 36,9 mln zł. To element systemu funkcjonującego w ramach Grupy SPI International, który pozwala na efektywne wykorzystanie gotówki generowanej w ramach Grupy na realizację jej dalszych celów biznesowych. Z takiego rozwiązania - gdyby zaistniała taka konieczność - mogłaby skorzystać również Grupa Kino Polska. Grupa Kino Polska na koniec 2023 r. niemal nie miała zobowiązań wynikających z kredytów czy pożyczek.

- Bycie częścią SPI International i szerzej, Grupy CANAL+, pozwala Grupie Kino Polska systematycznie umacniać pozycję na rynku medialnym, a także zwiększać wyniki finansowe. Wspólnie z CANAL+ wypracowaliśmy już kilka obszarów synergii i w dalszym ciągu pracujemy nad kolejnymi. Przykładem może być m.in. współpraca w zakresie produkcji kanałów telewizyjnych na rynki zagraniczne. Grupa Kino Polska dysponuje odpowiednim zespołem, zapleczem technicznym oraz posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i zarządzaniu kanałami, by rozwijać się dalej w tym obszarze. Innym przykładem efektywnej współpracy jest rozstrzygnięty w ubiegłym roku przetarg zainicjowany przez CANAL+ Polska na wspólnego brokera reklamowego. W efekcie utworzyliśmy wspólne biuro reklamy, o nazwie CANAL+ Advertising, w ramach którego oferujemy różnorodne produkty reklamowe, dopasowane do szerokiego profilu widza - mówi Erwan Luherne, członek zarządu Grupy Kino Polska oraz CEO SPI International B.V.

Na koniec 2023 r. kanały Grupy Kino Polska osiągnęły łączny udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 2,55%, co oznacza spadek na poziomie 5,2% w porównaniu z 2022 r. (SHR%, All 16-59, live). W 2023 r. wyniki oglądalności kanałów Grupy wciąż pozostawały pod wpływem zmian regulacyjnych i wyzwań związanych z dużą konkurencją na rozdrobnionym rynku kanałów telewizji naziemnej.

Stopklatka osiągnęła udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 1,17%, co oznacza spadek o 6,4% r/r (SHR%, All 16-59, live), zaś oglądalność Zoom TV, drugiego kanału naziemnego Grupy, wzrosła o 6,6% r/r, przez co kanał ten zyskał udział 0,65% oglądalności (SHR%, All 16-59). Kanał Kino Polska wypracował udział w oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,40% (-18,4% r/r) (SHR%, All 16-59, live), a Kino Polska Muzyka 0,06% (SHR%, All 16-59; live) (-25,0% r/r). Udział Kino TV w oglądalności widowni komercyjnej wyniósł 0,26% (SHR%, All 16-59, live), co oznacza wzrost o 4% r/r.