Łukasz Szewczyk04.03.2020 (16:34)brak komentarzy

Rośnie sprzedaż pakietów zintegrowanych usług telekomunikacyjnych

Na polskim rynku stale rośnie udział usług telekomunikacyjnych sprzedawanych w pakiecie w relacji do ogółu usług telekomunikacyjnych w kraju - wynika z szacunków PMR. Prognozy zakładają utrzymanie trendu w kolejnych latach.
Rośnie sprzedaż pakietów zintegrowanych usług telekomunikacyjnych
Dla całego polskiego rynku PMR szacuje, że liczba sprzedanych usług telekomunikacyjnych (RGU) wzrośnie do 2022 roku do 70 mln, w porównaniu do ok. 60 mln w roku 2015. Ogólnie za wzrost w ostatnich latach odpowiada segment mobilny, zarówno liczba kart SIM w modelu abonamentowym, jak i mobilny internet. W przypadku tego ostatniego segmentu w ostatnim czasie widoczne są również objawy nasycenia. Coraz więcej usług kupowanych jest od tego samego dostawcy. Rynek usług pakietowych w Polsce charakteryzuje stały rozwój, czego odzwierciedleniem jest sukcesywnie wzrastająca liczba usług sprzedawanych w pakietach i dosprzedawanych abonentom.
Liczna usług na rynku telekomunikacyjnym / Fot. PMR
Liczna usług na rynku telekomunikacyjnym / Fot. PMR
Z najnowszego badania omnibusowego PMR przeprowadzonego pod koniec 2019 r., wynika, że w 54% gospodarstw domowych w Polsce użytkowane są przynajmniej dwie usługi, które oferuje ten sam dostawca lub operator z tej samej grupy kapitałowej. Co ciekawe, z deklaracji konsumentów wynika, że nie zawsze są oni świadomi takiej sytuacji i zapytani wprost o pakiety usług telekomunikacyjnych deklarują ich posiadanie w wyraźnie mniejszym procencie niż wynikałoby to z analizy podmiotów świadczących pięć podstawowych usług telekomunikacyjnych w gospodarstwie (telefonia komórkowa, telefonia stacjonarna, mobilny internet, stacjonarny internet, płatna telewizja).

Odsetek polskich gospodarstw z tym samym dostawcą co najmniej dwóch usług telekomunikacyjnych / Fot. PMR
Odsetek polskich gospodarstw z tym samym dostawcą co najmniej dwóch usług telekomunikacyjnych / Fot. PMR
Z badań PMR wynika, że konsumenci w Polsce są relatywnie lojalni wobec swoich operatorów, a sprzedaż pakietów poprawia wskaźniki dotyczące rotacji bazy. Ponad 60% użytkowników pakietów jest związana z tym samym operatorem od ponad 4 lat. Nie przy tym specjalnie znaczenia miejsce zamieszkania.

Okres korzystania z usług w pakiecie / Fot. PMR
Okres korzystania z usług w pakiecie / Fot. PMR
Powyższe dane pochodzą z najnowszego raport PMR "Rynek zintegrowanych usług telekomunikacyjnych w Polsce 2020. Analiza pakietów i usług wiązanych"
PMR