Łukasz Szewczyk09.08.2021 (11:32)brak komentarzy

Nexera ze wsparciem na rozwój szybkiego Internetu na słabiej zaludnionych obszarach w Polsce

• Europejski Bank Inwestycyjny udzieli kredytu do 325 mln zł (73 mln euro) na projekt infrastruktury Fiber To The Home (FTTH) w pięciu województwach.
• Kwota kredytu udzielonego przez EBI umożliwi podłączenie do szybkiego Internetu około 530 tys. gospodarstw domowych oraz 1400 szkół i jednostek edukacyjnych.
Nexera
Obszary o mniejszej gęstości zaludnienia w Polsce uzyskają lepszy dostęp do Internetu dzięki wdrożeniu usług szerokopasmowych o bardzo wysokiej przepustowości w ramach projektu finansowanego przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI).
Bank Unii Europejskiej zgodził się udzielić kredytu firmie Nexera do 325 mln zł (ok. 73 mln euro) na sfinansowanie budowy sieci dostępowej FTTH (Fiber To The Home) na słabiej zaludnionych obszarach pięciu województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz świętokrzyskiego.

Projekt jest objęty gwarancją Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), finansowego filaru planu inwestycyjnego dla Europy. Nexera skorzysta również z krajowych i unijnych dotacji, przyznanych jej w wyniku konkursów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na dofinansowanie projektu, budowy i eksploatacji sieci FTTH w Polsce.

Nexera jest w większości własnością funduszu infrastrukturalnego Infracapital. Kredyt EBI stanowi część szerszego finansowania o łącznej wartości 1,01 mld zł (ok. 227 mln euro), w którym uczestniczą inni kredytodawcy (BGK, ING, PKO BP i Santander).

W rezultacie Nexera planuje wdrożyć do 2025 roku sieć FTTH, która będzie obsługiwać ponad 700 tys. adresów gospodarstw domowych, firm i szkół we wspomnianych regionach. W odniesieniu do POPC szacuje się, że pożyczka EBI pomoże Nexerze udostępnić łącza dla około 530 tys. gospodarstw domowych, a także 1400 szkół do 2023 roku.

- Ten projekt przyczyni się do zmniejszenia dystansu między Polską a pozostałymi państwami UE w zakresie szybkiego, szerokopasmowego łącza internetowego. EBI postrzega zielone oraz cyfrowe przemiany jako bardzo ważne obszary inwestycji, które zapewnią ożywienie po pandemii COVID-19. W szczególności cieszymy się, że możemy wspierać firmę Nexera w jej wysiłkach na rzecz wdrożenia nowoczesnej łączności w słabiej zaludnionych obszarach Polski. Wzmocnienie i demokratyzacja cyfryzacji to także sposób na wsparcie spójności w Europie - mówi prof. Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI, która nadzoruje działalności banku w Polsce

"Nexera to stosunkowo nieduża organizacja, zatrudniająca nieco ponad 20 osób, o regionalnej skali działania. Natomiast pozyskane finansowanie dłużne sytuuje nas na poziomie największych podmiotów w kraju. To niewątpliwy sukces na polskim rynku, który pokazuje, że jesteśmy wiarygodną organizacją z ogromnym potencjałem, co potwierdziły wiodące instytucje finansowe - mówi Paweł Hordyński, Członek Zarządu ds. Finansowych w Nexerze.

"Za naszym sukcesem stoi dobrze opracowany plan biznesowy, realna i skuteczna strategia firmy oraz innowacyjny sposób działania naszej organizacji, oparty na modelu »agile«, który pod wieloma względami stał się benchmarkiem dla innych operatorów na rynku" - dodaje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

Komisarz UE do spraw gospodarki, Paolo Gentiloni, powiedział: "Zdecydowanie popieram porozumienie finansowe między EBI a Nexerą, poparte planem inwestycyjnym dla Europy. Pomoże ono zapewnić lepszy dostęp do Internetu wielu gospodarstwom domowym, szkołom i przedsiębiorstwom w mniej zaludnionych obszarach. To bardzo dobra wiadomość dla transformacji cyfrowej Polski i dla łączności jej obywateli".